• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • De beste cashflow KPI’s voor een gezonde financiële positie

De beste cashflow KPI’s voor een gezonde financiële positie

Laatst bewerkt:  juni 18, 2024  |    Gepubliceerd: juli 3, 2024

Succesvolle ondernemers weten dat een gezonde cash flow van cruciaal belang is voor een soepele bedrijfsvoering. Cash flow bepaalt immers of je op tijd je rekeningen kunt betalen, onverwachte kosten kunt opvangen en toekomstige groei kunt financieren. Maar hoe kan je de cashflow van je bedrijf nu meten en monitoren? In dit artikel gaan we hier verder op in a.d.h.v. 10 kpi’s.

Inleiding

Een goed begrip van je cash flow situatie vereist het volgen van de juiste key performance indicators (KPI’s). Deze cash flow metrics en prestatie-indicatoren geven je inzicht in de cash inflows en cash outflows, zodat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen over operationele, investeringen- en financieringsactiviteiten. Door de juiste cash flow KPI’s te identificeren en te monitoren, kunt u uw werkkapitaalbeheer optimaliseren, overtollige buffers verminderen en meer middelen vrijmaken voor investeringen in groei.

image

Top 9 cashflow KPI’s voor een gezond bedrijf

Hoewel er tal van cash flow KPI’s zijn om uit te kiezen, kunnen de volgende 10 kpi’s je helpen om een goed beeld te krijgen van de financiële gezondheid van uw onderneming.

1. Cash conversion cycle (CCC)

De cash conversion cycle meet hoeveel tijd het kost om je investeringen in voorraad en andere middelen om te zetten in cash flow uit verkopen. Door elke fase van deze cyclus te optimaliseren, kunt u uw inkomende geldstromen versnellen en zo uw werkkapitaal verbeteren. De cash conversion cycle is een belangrijke cash flow KPI.

Formule:

CCC = Days inventory outstanding + Days sales outstanding – Days payable outstanding

Door bijvoorbeeld uw betaalproces voor klanten te vereenvoudigen, kunt u de tijd tussen verkoop en ontvangst van betaling verkorten. Ook het onderhandelen over langere betaaltermijnen met leveranciers kan uw CCC verbeteren. Leverancierskrediet en kredietbeheer spelen hierbij dus een belangrijke rol.

2. Nauwkeurigheid cash flow-prognose

Door uw cash flow te voorspellen op basis van historische gegevens en bedrijfstrends, kunt u geïnformeerde beslissingen nemen over de allocatie van middelen. Deze KPI meet hoe goed u uw cash inflows en cash outflows kunt voorspellen. Cash flow forecasting en cash flow projections zijn essentieel voor een goede cash flow planning.

Formule:

Nauwkeurigheid cash flow-prognose = (1 – |(Werkelijke waarde – Voorspelde waarde) / Werkelijke waarde|) x 100

Door realtime data te verzamelen uit verschillende bronnen en uw prognoses regelmatig bij te werken, kunt u de nauwkeurigheid van uw cash flow-voorspellingen verbeteren. Cash flow scenario planning kan hierbij helpen.

3. Verhouding cash/kortetermijnschulden

Deze liquiditeitsratio geeft aan in hoeverre je op korte termijn aan je verplichtingen kan voldoen. Een hogere ratio betekent dat je een sterkere liquiditeitspositie heeft. Liquiditeit is een belangrijke factor voor de financiële gezondheid van uw bedrijf.

Formule:

Verhouding cash/kortetermijnschulden = (Liquide middelen + Kasequivalenten) / Kortetermijnschulden

Door uw werkkapitaalbeheer te optimaliseren, bijvoorbeeld door voorraadbeheer, debiteurenbeheer en crediteurenbeheer, kunt u deze ratio verbeteren.

4. Days sales outstanding (DSO)

Deze KPI meet het gemiddeld aantal dagen dat het duurt voordat klanten hun facturen betalen. Een lagere DSO betekent dat u uw accounts receivable sneller int, wat de beschikbare cash flow ten goede komt.

Formule:

DSO = (Accounts receivable x Aantal dagen in de periode) / Totale kredietverkopen

Verbeter uw DSO door bijvoorbeeld kortingen aan te bieden voor snelle betalingen, duidelijke betalingscondities te hanteren en automatisering in te zetten voor uw debiteurenbeheer.

5. Days payable outstanding (DPO)

DPO is de tegenpool van DSO en meet het gemiddeld aantal dagen dat u over heeft om uw leveranciers te betalen. Een hogere DPO betekent dat u langer over uw accounts payable doet, wat uw werkkapitaal ten goede komt.

Formule:

DPO = (Accounts payable x Aantal dagen in de periode) / Kostprijs omzet

Onderhandel met uw leveranciers over langere betalingstermijnen en optimaliseer uw accountspayable-processen om uw DPO te verbeteren.

6. Cash flow marge

Deze maatstaf geeft aan hoeveel procent van elke euro omzet overblijft na aftrek van de kostprijs en operationele kosten. Een gezonde cash flow margin is essentieel voor uw winstgevendheid en liquiditeit.

Formule:

Cash flow marge = Operating cash flow / Netto-omzet

Optimaliseer uw prijsstelling, reduceer uw kosten en diversifieer uw omzet om uw cash flow margin te verbeteren.

7. Cash flow return on invested capital (CFROI)

CFROI meet het rendement op je investeringen op basis van de gegenereerde cash flows. Een hogere CFROI betekent dat je je cash flow-middelen efficiënter benut.

Formule:

CFROI = Free cash flow / (Totale activa – Kortetermijnschulden)

Beoordeel uw investeringsmogelijkheden zorgvuldig en prioriteer die met de hoogste cash flows. Optimaliseer ook uw bestaande investeringen door bijvoorbeeld prijsstructuren aan te passen.

8. Voorraadwisseling

Inventory turnover geeft inzicht in de efficiëntie waarmee u uw voorraad verkoopt en vervangt. Een hoge inventory turnover betekent dat u uw voorraad snel omdraait, wat uw cash flow ten goede komt.

Formule:

Voorraadwisseling = Kostprijs omzet / Gemiddelde voorraad

Verbeter uw voorraadwisseling door uw voorraadbeheer te optimaliseren, vraagprognoses te verbeteren en just-in-time leveringen te implementeren.

9. Free cash flow

Free cash flow is de hoeveelheid cash die overblijft na aftrek van capital expenditures van de operating cash flow. Een positieve free cash flow geeft aan dat u voldoende middelen heeft voor schulden terug te betalen, dividenden uit te betalen en te investeringen in groei.

Formule:

Free cash flow = Operating cash flow – Capital expenditures

Verbeter uw free cash flow door uw operationele efficiëntie te verhogen, onnodige uitgaven te verminderen en winstgevende investeringen te doen. Free cash flow is een belangrijke maatstaf voor shareholder value.

Conclusie

Het is essentieel dat je effectieve cashflow KPI’s implementeert in je bedrijf om de financiële gezondheid nauwkeurig te monitoren en te verbeteren. Door bovengenoemde KPI’s regelmatig te evalueren, kan je proactief reageren op financiële uitdagingen en kansen identificeren voor groei en efficiëntie. Een gedegen begrip en analyse van deze KPI’s zal je in staat stellen om strategische beslissingen te nemen die bijdragen aan duurzame winstgevendheid en financiële stabiliteit. Het regelmatig bijhouden en optimaliseren van cashflow-KPI’s is daarom cruciaal voor het succes op lange termijn van je onderneming.

Thomas - profielfoto - square

Over de auteur

Thomas Lantmeeters

In 2021 besloot ik dat het mijn missie was om andere ondernemers te helpen bij het verwezelijken van hun dromen en daarom heb ik Proficio opgericht.

Meer blogs

5 stappen om nieuwe klanten te werven