CFO diensten op maat

Heb je nood aan een financiële sparringpartner?
Proficio staat aan je zij bij het realiseren van je groeiplannen.

Samen het groeipotentieel van je bedrijf ten volle benutten?

Ontdek in de video hoe jij jouw groeipijnen kan tackelen zonder dat je intern financiële versterking nodig hebt.

Duidelijke doelen,
sneller groeien

Dankzij een samenwerking met Proficio maak je gefundeerde beslissingen met duidelijke doelen zodat je sneller kan groeien.

Proactief ondernemen

Aan de hand van je financieel plan en je kasplan kan je mogelijke uitdagingen tijdig opsporen en hier proactief mee omgaan zodat deze geen rem zetten op de groei van je bedrijf.

Strategisch
inzicht

Door diepte- en rentabliteitsanalyses krijg je nieuwe inzichten die je strategische beslissingen kracht zullen bijzetten.Duidelijke doelstellingen

Je groeiplannen vertalen naar een financieel plan waardoor je duidelijke doelstellingen kan bepalen die richting geven aan je volledige organisatie.


Cashnoden voorkomen

De meest voorkomende uitdaging van groeiende ondernemingen is een tekort aan cash. Door cashnoden tijdig in kaart te brengen kan jij proactief maatregelen treffen die voorkomen dat je in geldnood komt.Bottlenecks
opsporen

Groeien stelt je bedrijfsmodel op de proef. Door een duidelijk zicht op je bedrijfsmodel kan je deze bottlenecks snel opsporen en de tegelijkertijd de juiste beslissingen vinden om te voorkomen dat deze bottlenecks je groei hypothekeren.

Juist investeren

Cruciaal in de groei van een bedrijf is tijdig de juiste investeringen doen zodat operationele groei ondersteund wordt en deze investeringen op de juiste manier financieren zodat er geen problemen ontstaan rond werkkapitaal.


Gratis minicursus

Neem zelf de touwtjes in handen

In deze cursus leer je hoe je de controle kan nemen over de financiën van jouw onderneming door zelf aan de slag te gaan met de cijfers.

Wat mijn CFO diensten inhouden

Financiële planning

We zetten je bedrijf om in een financiële blauwdruk om duidelijk zicht te krijgen op de koers die er gevaren moet worden.

 • Financieel plan op maat
 • Duidelijke doelstellingen
 • Dashboard
 • Actieplan
 • KPI's


Diepteanalyses

We duiken niet enkel in je boekhoudkundige cijfers maar betrekken ook operationele data uit elke relevante afdeling. Voorbeelden:

 • Arbeidsproductiviteit
 • Acquisitiekost
 • Stockrotatie
 • Churn ratio
 • ...

Rentabiliteits-
analyses

We nemen je verschillende marges onder de loep om te ontdekken waar optimalisatie mogelijk is o.b.v. de beschikbare data.

 • Nieuwe verkoopprijsberekeningen
 • Rentabiliteitsberekening
 • Efficiëntere kostallocatie
 • Terugbetaaltijd
 • ROI

Periodieke rapportage & evaluatie

In groeiende ondernermingen is het belangrijk dat er regelmatig een stand van zaken genomen wordt en vergeleken wordt met het groeiplan. Het verkrijgen van periodieke data moet snel en efficiënt kunnen, daarom begeleiden we bij het opzetten van de juiste systemen en tools zodat we met enkele drukken op de knop zicht hebben op de situatie.

Strategische sparringpartner

Door verschillende analyses en inzichten dagen we je uit om je bedrijf op een andere manier te bekijken.


We koppelen data aan systemen zodat het financieel groeiplan een leidraad wordt voor strategische beslissingen. Belangrijke beslissingen worden uitgezet in scenario’s zodat jij met vertrouwen knopen kan doorhakken.

Financiering & overnames

De juiste financieringsmethodes vinden om de groei van je bedrijf te ondersteunen en essentiële investeringen mogelijk te maken.


Een overname op het oog of een interessant verkoopsvoorstel gekregen? Wij staan je bij van start tot finish om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt en alle scherpe kantjes afgevlakt worden.


Plan een gratis adviesgesprek

Heb je het gevoel dat je nood hebt aan een financiële groeipartner, maar weet je niet precies waar je naar op zoek bent? Neem contact op & we zoeken het samen uit.

 • 1e videocall volledig gratis
Proficio - home - aanbod

Subsidie via KMO-portefeuille

We zijn erkend als dienstverlener bij de KMO-portefeuille. Als KMO kan je dus profiteren van een subsidie tot €7.500 wanneer je een samenwerking met ons aangaat.

We zochten begeleiding in de financiële situatie van ons bedrijf en het uitwerken van een plan van aanpak voor de toekomst met meerdere scenario's. Met het advies van Thomas is er meer duidelijkheid over de weg die we bewandelen en welke kanten we uit kunnen gaan.

Pieter Lozie

Animotions

Door Thomas zijn hulp hebben we een duidelijk beeld van de financiële situatie van ons bedrijf. Hij stelde een duidelijk plan op zodat we weten waarmee we aan de slag moeten. Door maandelijkse rapportage en opvolging hebben we veel controle over de gang van zaken.

Daphne Vandenplas

Verkoop Anders

De samenwerking met Thomas was heel aangenaam. Hij is een krak in het vertalen van bedrijfsprocessen naar cijfers en in het omvormen van deze cijfers tot een uitstekend businessplan. 

Tobias Verbruggen

Hippo Communicatie

Veelgestelde vragen

Dit vragen andere ondernemers regelmatig over mijn diensten.

Hoeveel kost een samenwerking?

Samenwerkingen worden steeds aangegaan op basis van de noden van de klant. We bieden pakketopslossingen aan met specifieke probleemoplossingen die starten vanaf €500. Voor het strategisch ondersteunen van het financiële management gaan we steeds jaarsamenwerkingen aan en hangt de prijs af van de specifieke noden van de klant en de intensiteit van de samenwerking.

Wat houdt de gratis videocall in?

Voorafgaand aan het gesprek analyseer ik de financiële situatie van jouw bedrijf zodat we meteen gericht aan de slag kunnen. Aan de hand van een verkennend gesprek brengen we jouw bedrijf, de ambities en de uitdagingen in kaart. We bepalen samen welke acties je kan ondernemen om de prestaties van jouw bedrijf te verbeteren.

Hoe ziet een kasplan eruit?

Een kasplan is het verlengde van een financieel plan. Het brengt in kaart hoe je beschikbare liquidemiddelen zullen fluctueren als gevolg van beliedsbeslissingen die in het financieel plan verwerkt worden. Door een kasplan kan je voorkomen dat je in geldnood geraakt en kan je tijdig je koers aanpassen of naar de benodigde financieringen zoeken.

Wat zijn diepteanalyses?

In een diepte analyse gaan we de prestaties van een specifiek onderdeel van je bedrijf onder de loep nemen. Onderdelen die vaak dieper geanalyseerd worden zijn: de salesconversie, de marketing performance, de productiviteit van de werknemers, … Door deze prestaties van dichterbij te bekijken creëren achterhalen we manieren om deze te verbeteren en zo de financiële prestaties van het bedrijf te optimaliseren.

Wat is een rentabiliteitsanalyse?

Een rendabiliteitsanalyse heeft als doel om te beoordelen hoe winstgevend een bedrijfsinitiatief is. De potentiële opbrengsten worden afgewogen tegenover de kosten en risico’s die er verbonden zijn aan een bepaalde beslissing of een bestaande bedrijfsprocess. Indien een bepaald bedrijfsprocess of beslsings onvoldoende rendabel blijkt kan er via een diepteanalyse nagegaan worden of de rendabilitiet geoptimaliseerd kan worden.