• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Rendabiliteit: wat is het & hoe bereken ik het

Rendabiliteit: wat is het & hoe bereken ik het

Laatst bewerkt:  juni 12, 2024  |    Gepubliceerd: februari 5, 2024

Als ondernemer is het cruciaal om de financiële gezondheid van je bedrijf te monitoren. Een essentiële financiële maatstaf hiervoor is de rendabiliteit (= rentabiliteit). Door de rentabiliteit te berekenen, krijg je inzicht in hoe winstgevend je onderneming is in verhouding tot het geïnvesteerde vermogen. Dit artikel legt uit wat rentabiliteit inhoudt, hoe je deze kunt berekenen en waarom het een belangrijke maatstaf is voor jouw bedrijf.

Wat is rendabiliteit?

Rentabiliteit is een financiële ratio die illustreert hoe de behaalde winst zich verhoudt tot het geïnvesteerde vermogen. Het toont aan hoeveel winst er gegenereerd is en op welke wijze. Je kunt diverse vormen van rentabiliteit berekenen, zoals de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV), de rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) en de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV).

De rendabiliteit van het eigen vermogen (REV):

Dit illustreert het rendement op je eigen investeringen en is een belangrijke maatstaf omdat het de winstgevendheid van je eigen vermogen weergeeft. Om de rentabiliteit van het eigen vermogen te berekenen, deel je de netto winst door het gemiddelde eigen vermogen en vermenigvuldig je het resultaat met 100%.

De rendabiliteit van het vreemd vermogen (RVV):

Dit toont hoeveel rente je als ondernemer moet betalen voor leningen en investeringen, een belangrijk aspect voor banken en investeerders om het potentiële rendement te beoordelen. De rentabiliteit van het vreemd vermogen bereken je door de verschuldigde rente te delen door het gemiddeld vreemd vermogen en vervolgens te vermenigvuldigen met 100%.

De rendabiliteit van het totale vermogen (RTV):

Dit biedt inzicht in het rendement dat het geïnvesteerde vermogen, zowel het eigen als vreemd vermogen, oplevert. Het is een interessante ratio die de gezondheid van je bedrijf aantoont. De rentabiliteit van het totale vermogen bereken je door de winst, de verschuldigde rente en belastingen, te delen door het gemiddelde totale vermogen en te vermenigvuldigen met 100%.

Waarom is rendabiliteit belangrijk?

Het berekenen van de rentabiliteit is van groot belang omdat het inzicht verschaft in de winstgevendheid van je bedrijf. Een goede rentabiliteit wijst uit dat je investeringen vruchten afwerpen en dat je onderneming financieel gezond is. Dit maakt het aantrekkelijk voor aandeelhouders, investeerders en banken, die graag hun geld steken in rendabele bedrijven.

Met de rentabiliteit kun je ook prestaties vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector. Zo kun je beoordelen hoe je staat ten opzichte van concurrenten en waar verbeteringen mogelijk zijn. Een hoge rentabiliteit kan bovendien resulteren in een aantrekkelijker dividend voor aandeelhouders.

Hoe bereken je de rendabiliteit?

Om de rentabiliteit te berekenen, zijn enkele financiële gegevens uit je winst- en verliesrekening en balans essentieel. Voor het berekenen van de rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) zijn de nettowinst en het gemiddelde eigen vermogen nodig. De rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) wordt vastgesteld met de te betalen rente en het gemiddeld vreemd vermogen. Tot slot, voor het berekenen van de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) heb je de winst, de te betalen rente en belastingen, en het gemiddelde totale vermogen nodig.

Hieronder volgen de formules om de rentabiliteit te berekenen:

REV = (nettowinst / gemiddeld eigen vermogen) x 100%
RVV = (te betalen rente / gemiddeld vreemd vermogen) x 100%
RTV = (winst + te betalen rente + belastingen / gemiddeld totaal vermogen) x 100%

De betekenis van eigen vermogen wordt duidelijk wanneer je het gemiddelde eigen vermogen berekent door het eigen vermogen aan het begin en het einde van het jaar op te tellen en door 2 te delen. Het gemiddeld vreemd vermogen wordt op een vergelijkbare manier berekend. Het gemiddeld totaal vermogen is de optelsom van het gemiddeld eigen vermogen en het gemiddeld vreemd vermogen.

Wat is een goede rendabiliteit?

Wat een goede rentabiliteit is, hangt af van verschillende factoren, zoals de branche en sector waarin je actief bent. Over het algemeen kun je uitgaan van een goede rentabiliteit als die tussen de 5% en 10% ligt. Het is cruciaal om je rentabiliteit te vergelijken met soortgelijke bedrijven in dezelfde sector. Op die manier kun je een beter beeld krijgen van hoe jouw bedrijf presteert in vergelijking met anderen. Een rentabiliteit die hoger is dan die van je concurrenten duidt op een sterke prestatie en kan een teken zijn dat je bedrijf goed draait. Aan de andere kant kan een lage rentabiliteit ruimte voor verbetering suggereren en kan het aangeven dat er mogelijkheden zijn om je bedrijfsresultaten te optimaliseren. Het is daarom belangrijk om altijd aandacht te besteden aan je rentabiliteit en te streven naar een gezonde en competitieve positie binnen je sector.

Hoe kan je de rendabiliteit verbeteren?

Als je te maken hebt met een negatieve rentabiliteit die lager is dan gewenst, zijn er meerdere strategieën om dit te verbeteren. Hier zijn enkele tips:

  1. Verminder kosten: Kijk kritisch naar je kosten en zoek naar mogelijkheden om deze te verlagen. Dit kan bijvoorbeeld door slimmer in te kopen of efficiënter om te gaan met je bedrijfsmiddelen.
  2. Verhoog omzet: Analyseer je prijsstelling en kijk of er mogelijkheden zijn om je omzet te verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe markten aan te boren of nieuwe producten en diensten aan te bieden.
  3. Optimaliseer je werkkapitaal: Zorg ervoor dat je je werkkapitaal efficiënt gebruikt. Dit betekent dat je je voorraden, debiteuren en crediteuren goed beheert en zorgt voor een gezonde cashflow.
  4. Trek vreemd vermogen aan: Als je rentabiliteit van het eigen vermogen laag is, kan je overwegen om vreemd vermogen aan te trekken. Hierdoor kan je je eigen vermogen efficiënter inzetten en je rentabiliteit verbeteren.
  5. Blijf analyseren en verbeteren: Houd je rentabiliteit regelmatig in de gaten en blijf zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren. Maak gebruik van financiële analyses en benchmarking om je prestaties te vergelijken met die van andere bedrijven.

Conclusie

Het berekenen van de rentabiliteit is cruciaal voor het verkrijgen van inzicht in de winstgevendheid van je bedrijf. Het laat zien hoeveel winst er is gemaakt in verhouding tot het geïnvesteerde vermogen. Door je rentabiliteit te berekenen en deze te vergelijken met andere ondernemingen in je sector, kun je je prestaties evalueren en verbeterpunten identificeren. Het verhogen van de rentabiliteit van je onderneming kan resulteren in een financieel gezonder bedrijf en aantrekkelijkere investeringsmogelijkheden.

Het is dus erg belangrijk om je rentabiliteit regelmatig te monitoren en te zoeken naar manieren om deze te verhogen. Door kosten te reduceren, omzet te verhogen, werkkapitaal te optimaliseren en eventueel vreemd vermogen aan te trekken, kun je een positieve invloed uitoefenen op de rentabiliteit van je bedrijf. Neem de tijd om je financiële cijfers grondig te analyseren en maak gebruik van diverse tools en technieken om je onderneming winstgevender te maken.

Weet ook dat rentabiliteit slechts een van de vele financiële ratio’s is die je kunt inzetten om de gezondheid van je onderneming te beoordelen. Het is van groot belang om meerdere financiële ratio’s te bestuderen, zodat je een volledig en gedetailleerd beeld krijgt van de financiële staat van je onderneming.

Thomas - profielfoto - square

Over de auteur

Thomas Lantmeeters

In 2021 besloot ik dat het mijn missie was om andere ondernemers te helpen bij het verwezelijken van hun dromen en daarom heb ik Proficio opgericht.

Meer blogs