• Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Wat is een financieel plan?

Wat is een financieel plan?

Laatst bewerkt:  juni 12, 2024  |    Gepubliceerd: februari 12, 2024

Het opstellen van een financieel plan is een cruciale stap voor ondernemers om hun onderneming op een solide financiële basis te vestigen en inzichten te verkrijgen die essentieel zijn voor het maken van strategische beslissingen.

Een financieel plan biedt ondernemers de mogelijkheid om hun huidige financiële situatie te analyseren en toekomstige doelen te stellen. Door het maken van een financieel plan kunnen ondernemers een duidelijk beeld krijgen van hun inkomsten, uitgaven, winst en verlies. Dit stelt hen in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en hun bedrijf op een duurzame manier te laten groeien.

Daarnaast kan het financiële plan ook dienen als een communicatiemiddel naar externe partijen, zoals investeerders of financiële instellingen. Het laat zien dat de ondernemer serieus bezig is met het beheren van zijn onderneming en dat hij een duidelijke visie heeft voor de toekomst.

Wat is een financieel plan?

Een financieel plan is een handig hulpmiddel dat een gedetailleerde projectie biedt van de financiële toekomst van een onderneming. Dit plan, dat meestal gaat over een periode van twee tot drie jaar, bevat verschillende belangrijke elementen die cruciaal zijn voor het succes van een onderneming. Deze elementen omvatten onder andere inkomsten, kosten, investeringen, financiering, cashflow en winst. Het doel van een dergelijke financiële planning is om een realistisch beeld te schetsen van wat de onderneming kan verwachten te komende jaren en om zo de benodigde middelen en hun aanwending te kunnen voorzien. Door gebruik te maken van een financieel plan kunnen bedrijven hun financiële situatie beter begrijpen en gerichte beslissingen nemen om hun doelen te bereiken.

Bij het opstellen van een financieel plan gaat het erg belangrijk zijn om rekening te houden met externe factoren, zoals markttrends en concurrentie. Het financiële plan moet realistisch en haalbaar zijn, en moet rekening houden met mogelijke risico’s en onzekerheden. Het is ook belangrijk om het financiële plan regelmatig te evalueren en bij te werken, omdat de financiële situatie van een bedrijf voortdurend kan veranderen. Het opstellen van een financieel plan is een doorlopend proces dat de ondernemer helpt om zijn bedrijf op koers te houden en te groeien. Het biedt inzichten en informatie die essentieel zijn voor het nemen van strategische beslissingen en het beheren van de financiële gezondheid van het bedrijf. Het is een waardevol instrument dat ondernemers in staat stelt om hun bedrijf op een solide financiële basis te vestigen en succesvol te laten groeien. Het opstellen van een financieel plan is een investering in de toekomst van het bedrijf en kan leiden tot grotere kansen en succes op de lange termijn.

Waarom is een financieel plan belangrijk?

In een vorig blogartikel hebben we het reeds gehad over het belang van een financieel plan, maar omdat het zo van belang is voor het succes van een onderneming, gaan we er hier nog eens kort over. Het komt er eigenlijk op neer dat een goed financieel plan ondernemers in staat stelt om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, wat dus zal leiden tot betere resultaten.

Hieronder een opsomming die het belang van het hebben van een financieel plan toelicht:

1. Inzicht in de financiële situatie

Een financieel plan biedt ondernemers diepgaand financieel inzicht in de financiële situatie van hun onderneming. Het helpt hen de huidige en toekomstige financiële behoeften te begrijpen, zoals de noodzaak voor financiering en de verwachte kasstroom, waardoor ze in staat zijn om weloverwogen financiële beslissingen te nemen en een gezonde financiële basis voor hun bedrijf te leggen.

2. Planning en doelstellingen stellen

Met het hebben van een financieel plan, kunnen ondernemers hun doelen en plannen omzetten in concrete financiële cijfers. Ze kunnen hun inkomsten, kosten en investeringen nauwkeurig projecteren en de gewenste financiële resultaten definiëren. Dit maakt het mogelijk om realistische doelen te stellen en een strategie te ontwikkelen om deze te bereiken.

3. Risicobeheer

Een financieel plan helpt ondernemers bij de risicoanalyse door potentiële financiële risico’s te identificeren en strategieën te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen. Door een gedetailleerde projectie van de financiële situatie te maken, kunnen ze potentiële problemen vroegtijdig signaleren en proactieve maatregelen nemen om ze te voorkomen of te verminderen.

4. Externe financiering

Voor ondernemers die externe financiering nodig hebben, zoals een lening of kapitaal van aandeelhouders, is een financieel plan onontbeerlijk. Leners en investeerders eisen een helder inzicht in de financiële levensvatbaarheid van het bedrijf voordat ze investeren. Een overtuigend financieel plan voor een eenmanszaak of een voorbeeld financieel plan voor een bv kan hen verzekeren van de haalbaarheid van het bedrijf en hun vertrouwen winnen, wat essentieel is voor het verkrijgen van het benodigde startkapitaal.

5. Monitoring en bijsturing

Een financieel plan dient als een cruciale leidraad voor het monitoren van de financiële prestaties van het bedrijf, wat een integraal onderdeel is van het businessplan opstellen. Ondernemers kunnen hun werkelijke financiële resultaten naast de geprojecteerde cijfers leggen, zoals uiteengezet in een financieel plan voorbeeld pdf, en eventuele afwijkingen identificeren. Dit stelt hen in staat om tijdig bij te sturen en de nodige aanpassingen te maken om hun financiële doelen te behalen.

Hoe stel je een financieel plan op?

Nu kan het opstellen van een financieel plan kan intimiderend lijken, vooral voor ondernemers zonder financiële achtergrond. Echter, met de juiste begeleiding en tools kan het proces eenvoudiger en minder overweldigend worden. Er zijn verschillende stappen die je als ondernemer kan volgen om een financieel plan op te stellen, zoals het identificeren van je doelen en doelstellingen, het analyseren van je huidige financiële situatie, het projecteren van je inkomsten en uitgaven, het maken van een winst- en verliesrekening en het opstellen van een balans.

Hieronder vind je de belangrijkste stappen nog eens opgesomd:

Stap 1

Verzamel relevante financiële informatie, zoals historische financiële gegevens, verkoopprognoses, kostenramingen en investeringsplannen.

Stap 2

Maak een gedetailleerde projectie van de inkomsten, uitgaven, investeringen en financiering voor een bepaalde periode, meestal twee tot drie jaar.

Stap 3

Analyseer de financiële gegevens en identificeer mogelijke risico’s en kansen.

Stap 4

Stel verschillende scenario’s op en beoordeel de impact ervan op de financiële situatie van het bedrijf.

Stap 5

Stel financiële doelen op en ontwikkel een strategie om deze doelen te bereiken. Bepaal welke maatregelen moeten worden genomen om de financiële resultaten te verbeteren en eventuele risico’s te beheersen.

Stap 6

Monitor regelmatig de werkelijke financiële prestaties van je onderneming en vergelijk deze met de geprojecteerde cijfers. Pas het financieel plan indien nodig aan en neem tijdig corrigerende maatregelen.

Stap 7

Raadpleeg een financieel adviseur of boekhouder voor professioneel advies en begeleiding bij het opstellen en bijwerken van je financieel plan.

  Conclusie

  Een financieel plan is een essentieel instrument dat ondernemers helpt om een solide financiële basis voor hun bedrijf te creëren en succesvol te zijn. Het biedt niet alleen inzicht in de huidige financiële situatie, maar ook de mogelijkheid om financiële doelen te stellen en te beheren. Bovendien speelt het een cruciale rol bij het identificeren en beheersen van risico’s, het verkrijgen van externe financiering en het monitoren en bijsturen van de financiële prestaties. Door een gedetailleerd financieel plan op te stellen en deze regelmatig te evalueren, kunnen ondernemers ervoor zorgen dat hun bedrijf financieel gezond blijft en hun doelen worden bereikt. Het is dus een onmisbaar instrument voor het succes van elke onderneming.

  Thomas - profielfoto - square

  Over de auteur

  Thomas Lantmeeters

  In 2021 besloot ik dat het mijn missie was om andere ondernemers te helpen bij het verwezelijken van hun dromen en daarom heb ik Proficio opgericht.

  Meer blogs