• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Wat is netto werkkapitaal (NWK) & hoe bereken ik het

Wat is netto werkkapitaal (NWK) & hoe bereken ik het

Laatst bewerkt:  juni 11, 2024  |    Gepubliceerd: februari 19, 2024

Als je een onderneming leidt, is het cruciaal om een duidelijk beeld te hebben van je financiële positie en je capaciteit om aan je financiële verplichtingen te voldoen. Het werkkapitaal, of specifieker, het netto werkkapitaal, is een essentiële financiële indicator die je hierbij kan ondersteunen. Dit artikel zal uitdiepen wat netto werkkapitaal is, waarom het van belang is en hoe je het kunt uitrekenen.

Wat is netto werkkapitaal?

Netto werkkapitaal, ook bekend als net working capital, is een financiële maatstaf die de hoeveelheid liquide middelen weergeeft die een onderneming ter beschikking heeft om aan haar lopende verplichtingen te voldoen. Het representeert dus het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva op de balans van een onderneming.

Vlottende activa

De rubriek vlottende activa omvat: liquide middelen, debiteuren, voorraden en andere kortlopende activa die snel in contanten omgezet kunnen worden. Dit zijn dus bezittingen die een onderneming binnen een relatief korte periode kan liquideren.

Kortlopende passiva

Kortlopende passiva omvatten financiële verplichtingen zoals crediteuren, kortlopende leningen en andere schulden die binnen het komende jaar terugbetaald moeten worden. Deze vormen dus de kortetermijnschulden van een bedrijf die spoedig vereffend dienen te worden.

Hoe bereken je het netto werkkapitaal?

Het netto werkkapitaal kan worden berekend met behulp van de volgende formule:

Netto werkkapitaal = Vlottende activa – Kortlopende passiva

Om het netto werkkapitaal te berekenen, trek je de waarde van de vlottende activa af van de kortlopende passiva. Een positief saldo van netto werkkapitaal wijst op een overschot aan liquide middelen, wat gunstig is, terwijl een negatief saldo kan wijzen op mogelijke financiële tekorten.

Waarom is netto werkkapitaal belangrijk?

Het netto werkkapitaal is een belangrijke indicator voor diverse elementen van financieel management en bedrijfsvoering. Hieronder worden enkele belangrijke toepassingen toegelicht:

1. Liquiditeitsbeheer

Het netto werkkapitaal verschaft inzicht in de liquiditeit van een onderneming en haar vermogen om aan kortlopende verplichtingen te voldoen. Met een effectief liquiditeitsbeheer kan een onderneming ervoor zorgen dat het altijd genoeg liquide middelen heeft om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

2. Financiële stabiliteit

Het netto werkkapitaal biedt verder ook een indicatie van de financiële stabiliteit en het vermogen van een bedrijf om financiële tegenslagen te weerstaan. Een positief netto werkkapitaal wijst vaak op een solide financiële gezondheid en is dus een teken van financiële stabiliteit.

3. Bedrijfscontinuïteit

Een adequaat netto werkkapitaal is cruciaal voor de bedrijfscontinuïteit, omdat het helpt bij het waarborgen van een soepele bedrijfsvoering en bij het vermijden van financiële tekorten. Het stelt een bedrijf in staat om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen en de bedrijfsactiviteiten voort te zetten zonder onderbreking, wat essentieel is voor bedrijfscontinuïteit.

4. Kredietbeoordeling

Het netto werkkapitaal speelt een significante rol in de kredietbeoordeling van een bedrijf en kan de toegang tot kredietfaciliteiten aanzienlijk beïnvloeden. Een positief netto werkkapitaal kan het vertrouwen van crediteuren en financiële instellingen in de kredietwaardigheid van een bedrijf versterken, wat gunstig is voor de kredietbeoordeling.

5. Groeimogelijkheden

Voldoende netto werkkapitaal stelt een bedrijf in staat om groeimogelijkheden te financieren en nieuwe kansen te benutten. Het maakt het mogelijk om investeringen te doen die nodig zijn voor het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten en voor het stimuleren van groei.

6. Operationele efficiëntie

Het optimaliseren van het netto werkkapitaal kan ook resulteren in een verhoogde operationele efficiëntie door het minimaliseren van overtollige voorraden en het verkorten van betalingstermijnen. Dit kan leiden tot kostenbesparingen en een verbeterde cashflow, wat essentieel is voor de financiële gezondheid van een bedrijf.

Conclusie

Het netto werkkapitaal, ook bekend als net working capital, is dus een belangrijke financiële indicator van de liquide middelen die een onderneming heeft om haar kortetermijnverplichtingen te dekken. Verder speelt het een centrale rol in liquiditeitsbeheer, waarborgt het financiële stabiliteit, ondersteunt het de bedrijfscontinuïteit, beïnvloedt het kredietbeoordeling, biedt het inzicht in groeimogelijkheden en draagt het bij aan operationele efficiëntie.

Door het netto werkkapitaal consequent te berekenen en te optimaliseren, kunnen ondernemingen hun financiële gezondheid optimaliseren en hun capaciteit om financiële verplichtingen na te komen verbeteren.

Het is essentieel om een gedetailleerde boekhouding en analyse van de vlottende activa en kortlopende passiva uit te voeren om het netto werkkapitaal nauwkeurig te bepalen. Dit biedt waardevolle inzichten in de financiële gezondheid van je onderneming en is een integraal onderdeel van effectief financieel management.

Thomas - profielfoto - square

Over de auteur

Thomas Lantmeeters

In 2021 besloot ik dat het mijn missie was om andere ondernemers te helpen bij het verwezelijken van hun dromen en daarom heb ik Proficio opgericht.

Meer blogs