• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Hoe een financieel manager jouw onderneming vooruit kan helpen

Hoe een financieel manager jouw onderneming vooruit kan helpen

Laatst bewerkt:  juni 11, 2024  |    Gepubliceerd: maart 5, 2024

In een steeds complexere zakelijke omgeving kan een competente financieel manager het verschil maken tussen stagnatie en groei van jouw bedrijf. Ontdek in dit artikel hoe de expertise van een financieel manager cruciaal is bij het navigeren door financiële uitdagingen, het optimaliseren van cashflow en nog veel meer.

Wat is een financieel manager?

We zullen eerst even kort uitleggen wat een financieel manager nu eigenlijk is. Een financieel manager, ook bekend als een finance director of CFO (Chief Financial Officer), speelt een sleutelrol in het beheer van de financiën van een organisatie. Deze financiële expert is cruciaal voor het nemen van strategische financiële beslissingen en het waarborgen van de financiële gezondheid van het bedrijf.

Taken en verantwoordelijkheden van een financieel manager

De verantwoordelijkheden van een financieel manager zijn divers en cruciaal binnen een organisatie. Hieronder belichten we enkele van de belangrijkste verantwoordelijkheden die bij deze functie horen:

1. Financiële planning en budgettering

Een belangrijke taak van een financieel manager is het ontwikkelen van financiële plannen en budgetten. In samenwerking met andere afdelingen bepalen ze de financiële doelstellingen van het bedrijf en creëren budgetten om deze te realiseren. Ze voeren management accounting uit, houden toezicht op de uitgaven en zorgen ervoor dat het bedrijf binnen de financiële kaders blijft.

2. Cashflow management

Een solide cashflow is fundamenteel voor de continuïteit en groei van een bedrijf. Een treasury manager, vaak ook de financieel manager, is verantwoordelijk voor het cashflowbeheer van de organisatie. Ze waarborgen de liquiditeit om financiële verplichtingen na te komen en anticiperen op mogelijke tekorten of overschotten.

3. Risicobeheer

Financiële risico’s vormen een constante uitdaging in de zakenwereld. Een financial controller, of financieel manager, identificeert, beoordeelt en beheert financiële risico’s zoals markt-, krediet- en operationele risico’s. Ze ontwikkelen strategieën om deze risico’s te minimaliseren en het bedrijf te beschermen tegen financiële tegenslagen.

4. Rapportage en analyse

Een financieel manager heeft de verantwoordelijkheid voor het samenstellen van financiële rapporten en het analyseren van financiële gegevens. Ze gebruiken hun expertise in corporate finance om data te interpreteren, trends en patronen te identificeren, financiële prestaties te beoordelen en aanbevelingen te doen voor verbeteringen. Deze rapporten zijn essentieel voor zowel het management als externe stakeholders bij het maken van geïnformeerde beslissingen.

Waarom is een financieel manager belangrijk voor ondernemingen?

Het begrijpen van wat een financieel manager doet, is cruciaal voor ondernemers, en het hebben van een ervaren financieel manager kan talrijke voordelen bieden. Hier zijn enkele redenen waarom een financieel manager van onschatbare waarde is voor ondernemers en hun bedrijven:

1. Financiële stabiliteit en groei

Een bekwame financieel manager, waarborgt de financiële gezondheid van een onderneming en draagt bij aan de stabiliteit en groei. Ze zijn instrumenteel in het identificeren van kostenbesparingen, het optimaliseren van de cashflow en het beheren van financiële risico’s, waardoor ondernemers zich kunnen richten op hun kernactiviteiten en de expansie van hun bedrijf.

2. Besluitvorming op basis van data

Financiële gegevens en analyses zijn cruciaal voor strategische bedrijfsbeslissingen, en een financieel manager biedt ondernemers de essentiële inzichten en analyses die nodig zijn voor weloverwogen keuzes. Ze zijn van onschatbare waarde bij het evalueren van investeringsmogelijkheden, het beoordelen van nieuwe projecten en het identificeren van groeikansen en efficiëntieverbeteringen.

3. Compliance en regelgeving

Het naleven van financiële wet- en regelgeving is cruciaal, en een financieel manager speelt een sleutelrol in het waarborgen van de wet. Deze professionals zorgen er dus voor dat het bedrijf voldoet aan alle relevante regelgeving en wettelijke vereisten, terwijl ze ook proactief aanpassingen maken voor nieuwe richtlijnen.

4. Externe relaties en investeerders

Een financieel manager is vaak de spilfiguur voor externe belanghebbenden, inclusief investeerders, banken en financiële instellingen. Ze bouwen waardevolle relaties op en verschaffen cruciale financiële informatie en rapporten, wat essentieel kan zijn voor het aantrekken van investeringen en het verkrijgen van financiering voor het bedrijf.

Hoe wordt men een financieel manager?

Om een Financieel Manager te worden, is een combinatie van opleiding, ervaring en vaardigheden nodig. Het volgen van een opleiding is een van de stappen die je kunt zetten op weg naar deze invloedrijke carrière.

1. Opleiding en ervaring

Een bachelordiploma in finance, accounting of een verwant vakgebied is vaak een basisvereiste om een financieel manager te worden, waarbij een masterdiploma of MBA de voorkeur heeft. Het profiel van een financieel manager omvat ook significante ervaring in financiële rollen, zoals die van financieel analist of accountant, om in aanmerking te komen voor een leidinggevende positie.

2. Certificering en voortdurende educatie

Het behalen van professionele certificeringen kan de geloofwaardigheid en carrièremogelijkheden voor een financieel manager aanzienlijk verhogen. Prestigieuze accreditaties zoals Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Public Accountant (CPA) en Certified Management Accountant (CMA) zijn bijzonder gewild in de financiële sector. Het is cruciaal om je expertise voortdurend te verfijnen door middel van bijscholing en professionele ontwikkeling om in deze dynamische rol te excelleren.

Eigenschappen en vaardigheden van een succesvolle financieel manager

Naast de vereiste opleiding en ervaring, onderscheiden bepaalde eigenschappen en vaardigheden een succesvolle Financieel Manager. De manager betekenis in de financiële wereld houdt in dat deze professionals een reeks sleutelcompetenties bezitten die hen onderscheiden in hun vakgebied. Hier volgt een overzicht van enkele van deze cruciale kwaliteiten:

1. Analytisch denken

Een competente financieel manager moet complexe financiële gegevens kunnen analyseren en interpreteren. Het vermogen om trends en patronen te onderscheiden, financiële risico’s te beoordelen en weloverwogen strategische aanbevelingen te doen, is essentieel voor deze functie.

2. Communicatievaardigheden

Ook effectieve communicatie van cruciaal belang. Ze dienen complexe financiële concepten en analyses op een heldere manier over te brengen aan niet-financiële stakeholders. Ze moeten ook effectief kunnen communiceren met zowel interne teams als externe belanghebbenden om de financiële doelstellingen te realiseren.

3. Leiderschap en teammanagement

Als leidinggevenden moeten financieel managers in staat zijn om teams te sturen en te motiveren. Het inspireren en begeleiden van mensen, alsmede het effectief samenwerken met andere afdelingen, zijn fundamentele aspecten van hun rol binnen de organisatie.

4. Probleemoplossend vermogen

Financiële managers staan regelmatig voor complexe financiële vraagstukken en uitdagingen. Het is van belang dat zij bekwaam zijn in het snel en effectief oplossen van problemen en het nemen van beslissingen die bijdragen aan de financiële welvaart van de onderneming.

Conclusie

Een financieel manager is dus cruciaal voor het financieel beheer van een onderneming, met verantwoordelijkheden zoals financiële planning, budgettering, cashflowbeheer en risicomanagement. Deze professionals zijn van onschatbare waarde voor ondernemers, waarbij ze niet alleen financiële stabiliteit en groei waarborgen, maar ook datagedreven besluitvorming, naleving van regelgeving en het beheren van externe relaties ondersteunen.

Thomas - profielfoto - square

Over de auteur

Thomas Lantmeeters

In 2021 besloot ik dat het mijn missie was om andere ondernemers te helpen bij het verwezelijken van hun dromen en daarom heb ik Proficio opgericht.

Meer blogs