• Home
  • /
  • Blog
  • /
  • Winstpremies: voordelig voor werknemer én werkgever

Winstpremies: voordelig voor werknemer én werkgever

Laatst bewerkt:  juni 11, 2024  |    Gepubliceerd: maart 26, 2024

Als bedrijfsleider weet je dat er talrijke manieren om je werknemers te belonen voor hun harde werk. Een groeiend populaire methode is het toekennen van winstpremies, een vorm van beloning waarin werknemers delen in de winst van het bedrijf. Maar wat houdt een winstpremie precies in? En aan welke regelgeving moeten deze bonusregelingen voldoen? Dit artikel gaat dieper in op winstpremies en de boekhoudkundige verwerking ervan, zodat u als werkgever alles te weten komt over dit aantrekkelijke beloningsinstrument.

Wat zijn winstpremies?

Een winstpremie vertegenwoordigt een variabele beloningsvorm die werkgevers kunnen toekennen aan hun werknemers, gebaseerd op de behaalde winst van de onderneming. Deze extra beloning, bovenop het standaard salaris, kan werknemers aanzienlijk motiveren om bij te dragen aan het succes en de groei van het bedrijf, waardoor zowel werkgevers als werknemers profiteren van de voordelen die een winstpremie met zich meebrengt.

Wetgeving rondom winstpremies

In België is de wetgeving betreffende winstpremies verankerd in de Wet van 22 mei 2001, die een juridisch kader schept voor het toekennen van winstpremies aan werknemers. Deze wet maakt het mogelijk voor werkgevers om een deel van de winst van het boekjaar als winstpremie uit te keren, een regeling die aantrekkelijk is vanwege de vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen en vennootschapsbelasting tot een bepaald maximum.

Er zijn specifieke voorwaarden verbonden aan het toekennen van winstpremies. Alle werknemers moeten in aanmerking komen voor de winstpremie en het bedrag moet berekend worden volgens een vooraf bepaalde formule. Bovendien mag de totale winstpremie niet meer bedragen dan 30% van de totale brutoloonmassa, een regel die zorgt voor een eerlijke verdeling conform de arbeidsovereenkomst.

Het verwerken van winstpremies in de boekhouding

Voor ondernemers is het cruciaal om de boekhoudkundige verwerking van winstpremies te begrijpen, aangezien deze verwerking direct invloed heeft op de financiële staat van het bedrijf. Een correcte registratie van de winstpremies is dus essentieel voor een accurate financiële rapportage.

Om winstpremies op een correcte manier in de boekhouding op te nemen, dienen ze als een aparte kostenpost vermeld te worden, bijvoorbeeld onder ‘personeelskosten’ of ‘variabele verloning’. Het uitgekeerde bedrag van de winstpremie moet dan van de winst van het boekjaar afgetrokken worden, wat de loonkost voor de werkgever en de beloning voor de werknemer reflecteert.

Het is van groot belang dat de boekhoudkundige verwerking van winstpremies in lijn is met de geldende wetgeving en fiscale voorschriften. Het inschakelen van juridische ondersteuning, zoals een boekhouder of accountant, wordt sterk aanbevolen om te garanderen dat de verwerking correct plaatsvindt en om fiscale voordelen volledig te kunnen benutten.

Waarom kunnen winstpremies interessant zijn voor werkgevers?

Het toekennen van een winstpremie kan voor bedrijfsleiders een strategische zet zijn om niet alleen de arbeidsproductiviteit te stimuleren, maar ook om een positieve werksfeer en een sterk gevoel van samenhorigheid binnen de organisatie te bevorderen. Werknemers worden meer betrokken en zijn bereid om zich extra in te zetten, aangezien ze direct delen in het succes van het bedrijf, wat de winstpremie een effectief instrument maakt.

Verder is het uitkeren van winstpremies een krachtige methode om talent te werven en te behouden, wat cruciaal is voor de groei van een bedrijf. Bedrijven die een aantrekkelijk beloningspakket aanbieden, waaronder winstpremies, trekken makkelijker werknemers aan en kunnen een competitief voordeel behalen op de arbeidsmarkt.

Winstpremies zijn ook aantrekkelijk vanuit een fiscaal perspectief, aangezien ze voordelen bieden zoals vrijstelling van sociale bijdragen en RSZ-bijdragen. Werknemers betalen slechts 7% belasting op de ontvangen winstpremie, wat resulteert in een hoger netto-inkomen vergeleken met traditionele bonussen.

Conclusie

Winstpremies vormen een waardevol instrument voor de beloning en motivatie van werknemers, met voordelen die reiken van het versterken van de arbeidsproductiviteit tot het bieden van fiscale voordelen. Ze zijn effectief in het creëren van een positieve werksfeer en het aantrekken van talent. Echter, een nauwkeurige boekhoudkundige verwerking en kennis van vennootschapsbelasting is essentieel.

Thomas - profielfoto - square

Over de auteur

Thomas Lantmeeters

In 2021 besloot ik dat het mijn missie was om andere ondernemers te helpen bij het verwezelijken van hun dromen en daarom heb ik Proficio opgericht.

Meer blogs