• Home
 • /
 • Blog
 • /
 • Hoeveel kost het om een jobstudent aan te nemen?

Hoeveel kost het om een jobstudent aan te nemen?

Laatst bewerkt:  juni 11, 2024  |    Gepubliceerd: februari 21, 2024

Als werkgever biedt het aannemen van een jobstudent talrijke voordelen, zoals flexibiliteit en verlichting van de werkdruk tijdens piekperiodes. Echter, je moet je bewust zijn van de kosten die verbonden zijn aan het aannemen van een jobstudent, inclusief het brutoloon, de sociale bijdragen, en de mogelijke bedrijfsvoorheffing. Dit artikel verkent de diverse kostenaspecten van het in dienst nemen van een jobstudent.

Het uurloon van een jobstudent

Het uurloon van een jobstudent wordt bepaald door het barema in de betreffende sector. Sommige sectoren hanteren specifieke barema’s voor studentenjobs, terwijl andere sectoren het minimumloon voor studenten vaststellen door sectorale afspraken. Het is essentieel om de regels in jouw sector te controleren om te zorgen dat je een correct loon aanbiedt aan de student, dat minstens gelijk is aan het minimumloon per uur.

Sociale bijdragen

Als werkgever van een jobstudent ben je vrijgesteld van het inhouden van bedrijfsvoorheffing, maar je betaalt wel een (verlaagde) solidariteitsbijdrage op het brutoloon. Dit verlaagde tarief van sociale bijdragen is slechts 5,43%, en de jobstudent draagt zelf 2,71% bij. Deze vermindering in sociale lasten is een voordeel van het aannemen van een jobstudent.

Bedrijfsvoorheffing

Bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de belastingen die werknemers mogelijks verschuldigd zijn. Hoewel jobstudenten in principe onderworpen zijn aan bedrijfsvoorheffing, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden, hiervan vrijgesteld zijn.

 1. Er moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst zijn tussen de werkgever en de jobstudent.
 2. De jobstudent mag maximaal 600 uur werken, gespreid over het hele kalenderjaar.
 3. Op het loon van de jobstudent zijn geen RSZ-bijdragen verschuldigd, met uitzondering van solidariteitsbijdragen.

Mocht de werkgever ten onrechte bedrijfsvoorheffing hebben ingehouden op het loon van de jobstudent, dan kan deze betaalde belasting later worden teruggevorderd van de fiscus, als het inkomen van de jobstudent onder de grens van de belastingvrije som blijft.

Andere kosten

Naast het uurloon en de sociale bijdragen kunnen er nog andere kosten zijn bij het aannemen van een jobstudent, die variëren afhankelijk van de specifieke situatie en de inkomst-vereisten van de job. Enkele mogelijke andere kosten zijn:

 1. Kosten van een erkend sociaal secretariaat, dienstverlener of boekhouder.
 2. Kosten voor het ter beschikking stellen van materiaal aan de jobstudent.
 3. Kosten voor werkkledij, afhankelijk van het type werk dat de jobstudent verricht.
 4. Eventuele aanpassingen voor het welzijn van de jobstudent.
 5. Kosten voor aansluiting bij een extern bureau voor preventie en bescherming.
 6. Kosten voor een arbeidsongevallenverzekering.

Het is belangrijk om deze kosten in overweging te nemen bij het bepalen van het totale kostenplaatje voor het aannemen van een jobstudent.

Conclusie

Het inzetten van een jobstudent kan talrijke voordelen opleveren, zoals flexibiliteit en het verminderen van de werkdruk voor je vaste werknemers. Voordat je echter overgaat tot het aannemen van een jobstudent, is het cruciaal om een grondig inzicht te hebben in de kosten die het met zich meebrengt, waaronder het brutoloon, de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing. Deze kostenfactoren zijn van essentieel belang om in overweging te nemen. Bovendien kunnen er aanvullende kosten zijn die afhankelijk zijn van de specifieke situatie van je onderneming. Door alle kostenposten helder in kaart te brengen, kun je geïnformeerde keuzes maken bij het aannemen van een jobstudent en zorg je voor een optimale ondersteuning van je werknemers.

Thomas - profielfoto - square

Over de auteur

Thomas Lantmeeters

In 2021 besloot ik dat het mijn missie was om andere ondernemers te helpen bij het verwezelijken van hun dromen en daarom heb ik Proficio opgericht.

Meer blogs